Het hebben van een lening kost geld. Je betaald een maandelijkse rente en betaald vaak ook een maandelijks bedrag aan de aflossing van de lening. Maandlasten van een lening verschillen aanzienlijk per kredietverstrekker en leningsoort. Je moet goed op de maandlasten letten die je aan een lening kwijt kunt zijn, alvorens je een lening afsluit.

De maandlasten van een lening hangen af van een aantal zaken. Denk bijvoorbeeld aan; het leenbedrag, de looptijd en eventuele bijkomende kosten (zoals een afsluitprovisie), het rentetarief, boetes bij vervroegd gemakkelijk geld lenen of een koopsom. Om precies te weten wat je kwijt zult zijn aan een lening moet je al deze zaken goed op een rijtje hebben. Maandlasten van een lening worden voor een groot deel bepaald door maandelijkse rente en aflossing. Er zijn diverse leningen met verschillende maandlasten. Je betaald een vast maandbedrag bij leningsoorten zoals het doorlopend krediet en de persoonlijke lening.

Je weet bij een doorlopend krediet echter niet hoe lang je de maandelijkse bedragen moet betalen, aangezien er geen looptijd vast ligt. Je kunt de maandlasten van een bepaalde lening op verschillende websites berekenen. Er wordt veelal gevraagd naar informatie zoals het gewenste bedrag, netto inkomen, netto inkomen van je partner en de netto huur of hypotheek. Eventuele bijkomstige kosten zoals de afsluitprovisie, boetes en eventuele verzekeringen (koopsom, overlijdensrisicoverzekering) worden niet vermeld. Je moet daarom altijd, bij het berekenen van de maandlasten van een lening via speciale rekenprogramma’s, rekening houden met hogere kosten dan de kosten die het rekenprogramma vermeldt.

Je moet inzicht hebben in je financiële situatie om vervolgens te bepalen of de maandlasten van een lening wel te dragen zijn in jouw situatie. Zo moet je bijvoorbeeld weten wat je maandelijkse inkomsten zijn en wat de vaste lasten voor je woning zijn. Nadat je de vaste lasten die je hebt aftrekt van je inkomen heb je het vrij besteedbaar maandbedrag. Aan de hand van dit bedrag kun je afleiden wat je aan maandlasten voor een lening kwijt kunt zijn. Het is belangrijk dat je hierbij rekening houdt met onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld een kapotte auto, wasmachine of televisie. Of bijvoorbeeld studiekosten die je eventueel voor je kinderen gaat maken.

http://www.courtinegroep.nl